امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۳۱

شیرآلات چیره

شیرآلات چیره تولید کننده و مونتاژ شیرالات بهداشتی و ساختمانی
مالکیت

۱ فروردین ۱۳۹۰

حاجعلی راستی

بازرگانی و تجارت
  • ایران
گواهی های مدیریتی و استانداردها
  • استاندارد های ملی ایران ISIRI
  • استاندارد بین المللی ISO
  • ISO 9000 , 9001 , 9004 , 19011 : 2000
سوابق اجرایی